Nauka i badania

Jaskinie solno-jodowe Galos gwarantują autentyczny mikroklimat morski.
Stworzone zostały przez firmę Everest, z zastosowaniem specjalnych technologii opracowanych 20 lat temu przez naukowców ukraińskich.

Skuteczność jaskiń potwierdzają 15-letnie badania naukowców z Białorusi i Rosji. Od czterech lat jaskinie solno-jodowe Galos znajdują się pod obserwacją nauki polskiej.

Patenty

 • Zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP w Warszawie o udzielenie prawa autorskiego na znak towarowy.

 • Zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP w Warszawie o udzielenie prawa rejestracji na wzór przemysłowy.

 • PCT - Międzynarodowy Patent na 108 krajów
  Świadectwo Rejestracji na wzór przemysłowy PT

Ukraina

 • Ministerstwo Ochrony Zdrowia Krymskiej Republiki Autonomicznej, Krymski Republikański Instytut Naukowo-Badawczy Fizycznych Metod Leczenia i Klimatologii Medycznej im. I.M.Sieczenowa - badania kliniczne.
 • Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy - Licencja na prowadzenie praktyki lekarskiej w zakresie pomocy alergologicznej, terapeutycznej, stosowania fizjoterapii i wodolecznictwa w jaskiniach Galos.

 • Krymska Republika Republikańska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Laboratorium Radiologiczne, Główny lekarz sanitarny Krymu - świadectwo własności radiacyjnych materiału budowlanego: sól morska do budowy jaskiń solno-jodowych GALOS i morska sól kąpielowa GALOS odpowiadają normie FS 42 U 170 - 287- 98; dopuszcza się stosowanie do kąpieli.

 • Krymski Instytut Medyczny odznaczony orderem Czerwonego Sztandaru Pracy- aprobata kliniczna technologii terapeutycznej jaskini solno-jodowej Galos.
  "Sanatorium Woschod" S.A. na Krymie - badania kliniczne potwierdzające pozytywne wyniki wykorzystania jaskini solno-jodowej Galos w leczeniu schorzeń układu oddechowego nadciśnienia i stanów pozawałowych.

 • Krymskie Republikańskie Stowarzyszenie Psychiatrów, Psychologów i Psychoterapeutów - jaskinie solno jodowe Galos są bezpieczną i efektowną metodą leczenia schorzeń psychosomatycznych psychosomatycznych nerwic.

 • Związek Organizacji Inwalidów Ukrainy, Przedsiębiorstwo "Sojuz" - badania kliniczne.
  Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy - ekspertyza sanitarno- higieniczna: sól morska do kąpieli

 • Republikańska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Laboratorium Radiologiczne-certyfikat jakości radiacyjnej materiału budowlanego, wyniki fizyko-chemicznych wskaźników soli kuchennej, wyniki radiacyjno-higienicznej oceny produktu: bloki solne


Białoruś

 • Badania kliniczne prowadziło Ministerstwo Ochrony Zdrowia Białorusi GU NII Pulmonologii i Fizjatrii oraz Białoruska Akademia Medyczna Wykształcenia Podyplomowego na podstawie skierowania Centrum Ekspertyz i Badań w Ochronie Zdrowia. Firma "Everet- Polska" uzyskała zaświadczenie potwierdzające, że kompleks leczniczo-uzdrawiający jaskinia solno-jodowa Galos jest wyrobem o przeznaczeniu medycznym


Rosja

 • Ministerstwo Zasobów Naturalnych Federacji Rosyjskiej, Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Mineralogii, Geochemii i Krystalochemii Elementów Rzadkich w Moskwie - przebadano sól krymską.

 • Federalne Państwowe Unitarne Przedsiębiorstwo Instytut Naukowo-Badawczy Chemii i Technologii Związków Elementoorganicznych odznaczony orderem Czerwonego Sztandaru Pracy, Państwowe Centrum Naukowe Federacji Rosyjskiej- przebadano skład chemiczny soli Galos.


Polska

 • PZH Instytut Naukowo - Badawczy, Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku- świadectwo dopuszczenia do obrotu na sól morską do kąpieli GALOS.

 • PZH Instytut Naukowo - Badawczy, Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku - świadectwo dopuszczenia do obrotu na płytkę w soli morskiej Galos.
 • Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa w Gliwicach - ekspertyza oddziaływania elementów jaskini solno-jodowej Galos wykonanych z soli morskiej na konstrukcje i warunki użytkowania w budynku.

 • Biuro Naukowo - Badawcze Postępu Technicznego i Wdrożeń Własności Przemysłowej i Intelektualnej w Warszawie - opinia w sprawie aprobat i kryteriów krytycznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
 • Państwowy Zakład Higieny, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, dr Teresa Latour, mgr Krystyna Czajka, Mgr Danuta Sziwa - badania mikroklimatu i aerozolu w jaskiniach solno-jodowych Galos oraz składu chemicznego soli Galos.
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, prof. dr hab. Alicja Chybicka - badania kliniczne.
  Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "Orlik" w Kudowie Zdrój - bdania kliniczne.
 • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc.dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk - badania parametrów mikroklimatu jaskiń solno-jodowych Galos i oznaczenia składu soli.
  KGHM Polska Miedź, Centrum Badań Jakości w Lubinie - badania zawartości jodu w powietrzu jaskiń solno jodowych Galos. (2003)

 • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc.dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk - badania parametrów mikroklimatu jaskiń solno-jodowych Galos i oznaczenia składu soli.
  KGHM Polska Miedź, Centrum Badań Jakości w Lubinie - badania zawartości jodu w powietrzu jaskiń solno jodowych Galos. (2004)

 • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc.dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk - analiza chemiczna próbki aerozolu.

 • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc.dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk -badanie zawartości metali w próbkach soli i aerozolu. (2003)

 • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Katowicach, mgr inż. Jerzy Świądrowski, doc.dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk -badanie zawartości metali w próbkach soli i aerozolu. (2004)
 
strona główna wstecz do góry